Hvilken masterprofil bør du velge?

Nå i sommersolen (eller sommerregnet som ligner veldig på høstregnet og vårregnet og vinterregnet for de som tilbringer ferien i Bergen) er det lett og behagelig å glemme alt om skole og fag. Noen står imidlertid overfor viktige beslutninger. Til høsten begynner de nemlig på mastergrad, og må tenke på både hovedprofil, støtteprofil og frie valgfag. For de som skal ta masteren på Norges Handelshøyskole er valgmulighetene så mange at de neste er overveldende. For eksempel er det bokstavelig talt flere titalls millioner mulige måter å sette sammen en hovedprofil i økonomisk styring!

Jeg har nå fullført mitt første år på masteren ved NHH, og tenkte derfor å dele mine erfaringer for å gjøre valgene litt enklere. Med meg har jeg også Daniel. Han skulle egentlig ha vært ferdig med sin mastergrad nå, men tar et ekstra år fordi han bestemte seg å endre sammensetningen. Mellom oss har vi derfor prøvd et knippe fag fra mange av profilene og håper derfor at vi kan gi noen nyttige innsikter for studentene som skal finne sin retning på masternivå.

For enkelthets skyld vil vi gå gjennom profilene en etter en og dele erfaringene vi har med tilhørende fag.

Merk at når en setter sammen hoved- og støtteprofil er det enkelte regler som gjelder. Hovedprofilen er på seks fag (pluss selve masteroppgaven), hvorav ett må være et metodefag. De forskjellige profilene har også enkelte krav om hvilke fag som skal være inkludert, hvor en gjerne må ha et eller to «kjernefag». Støtteprofilen er på tre fag. I tillegg har en ytterligere tre valgfag som ikke trenger å være knyttet til en spesifikk profil. Husk også at en må ha 2,5 studiepoeng etikk!

Og husk: Du kan alltids angre og endre hvilke retning du går.

Økonomisk Styring (BUS)

Økonomisk styring er den kanskje mest populære hovedprofilen på NHH. På sett og vis er ikke det så rart, fordi det også er den bredeste profilen. Det er rundt 60 forskjellige fag som kan kombineres i en BUS-profil! Mange av fagene er dypdykk i tema som ble tatt opp i bedriftsøkonomifagene på bachelor, men det er også en rekke fag som omhandler tema som er nærmere knyttet til samfunnsøkonomi, strategi og ledelse. BUS er hovedprofilen til Marit, og ett av to alternativer Daniel har til sin støtteprofil.

Marit:

Siden BUS er hovedprofilen min må jeg ha to grunnfag, ett godkjent metodefag, samt tre «frie» fag innenfor fagområdet. Til nå har jeg hatt BUS441: Konkurranseanalyse, BUS400: Styring av Større Foretak, BUS402: Finansregnskap I, BUS452: Corruption (teller som etikkfag), BUS444: Økonometri for Økonomisk Styring (metodefag), BUS422: Investeringsanalyse, og BUS424: Regnskapsanalyse.

DSC05049
De grunnleggende elementene i masterprofilen Økonomisk Styring.

Egentlig har jeg vært litt skuffet. Før jeg startet på master fikk jeg høre at «alt er så bra på master», men min opplevelse er at det er veldig stor variasjon mellom fagene. Jeg angrer ikke på at jeg har valgt BUS, men det kan kanskje være en advarsel om at master ikke er en dans på roser selv om det er lett å få et slikt inntrykk.

Det jeg kanskje liker best med BUS-profilen er at det er så vidt spenn mellom fagene en kan velge. Jeg er sikker på at de aller fleste finner noen fag som er til deres smak. For mange av fagene, spesielt fag som Investeringsanalyse og Regnskapsanalyse, er det nok en fordel at en likte BED-fag på bachelornivå.

DSC05084
Notater fra BUS422.
DSC05089
Notater fra BUS422.

Det er imidlertid andre fag hvor en ikke trenger å ha likt BED i det hele tatt! Konkurranseanalyse er mye nærmere samfunnskønomi og strategi, for eksempel, mens Korrupsjon er egentlig ikke likt noe på bachelor – det er en slags blanding av etikk, jus, samfunnsøkonomi og ledelse.

DSC05072
Notater fra BUS441.
DSC05077
Notater fra BUS441.

Jeg skulle også ønske at jeg ikke ble fortalt at det er «mye lettere å få gode karakterer på master». Flere av BUS-fagene jeg har hatt har vært meget tøffe, så en må gjerne være forberedt på å rulle opp ermene og gjøre en skikkelig innsats gjennom hele semesteret for å henge med. Ingenting kommer gratis.

Daniel:

Jeg har hatt tre av BUS-fagene Marit har hatt, nemlig BUS441: Konkurranseanalyse, BUS400: Styring av Større Foretak, BUS452: Corruption. Jeg har også hatt BUS451: Dynamisk Virksomhetsstyring. Dette er veldig forskjellige fag, som også viser bredden i profilen. Konkurranseanalyse er nært beslektet mikroøkonomi og strategisk analyse, Styring av Større Foretak har god blanding av insentiver, internpriser og resultatmåling, mens Korrupsjon omhandler både de juridiske og samfunnsøkonomiske utfordringene ved korrupsjon, men også ledelses- og organisasjonsperspektivet for hvordan en skal avdekke og unngå kriminell og uetisk atferd. Dynamisk Virksomhetsstyring, derimot, omhandler hvordan en analyserer og designer styringspakker slik at en virksomhet kan være rustet til å nå sine strategiske mål i krevende omgivelser.

DSC05047
Resultatmåling i BUS400.

Basert på min erfaring må jeg si meg helt enig i at styrken til BUS-profilen er bredden av valgmuligheter. På sett og vis er det kanskje også svakheten. Det er lett å bli overveldet og ikke vite hvilke fag som egentlig er «best». Det gjør også at det er mindre åpenbart hvordan en syr sammen en tydelig spesialisering. BUS er på en måte poteten som kan være sunn og god, og brukes til så mangt, men som kanskje ikke har den store WOW-faktoren alene.

Strategi og Ledelse (STR)

Strategi og Ledelse er hovedprofilen til Daniel. Det er, av en eller annen grunn, profilen med klart høyest jenteandel. Kanskje NHH-jentene er mer opptatt av ledelse enn gutta? Mange av STR-fagene bygger videre på SOL-fagene fra bachelor, men det er også fag med andre perspektiver. Det blir sagt om STR-profilen at det er profilen for de som liker bedre å skrive enn å regne. Det er ikke helt dumt, ettersom en kan sveise sammen en STR-profil uten noen fag med særlig regning. Det er imidlertid også mer kvantitative fag for de som liker det. Generelt kan en også si at STR kan deles inn i to overordnede tema: strategisk analyse og ledelse.

Marit:

Jeg har ikke hatt noen fag innenfor STR-profilen enda, men jeg angrer egentlig veldig på det. Jeg blir litt misunnelig når jeg ser noen av de interessante temaene Daniel sitter og leser på, eksempelvis STR435: Personalpolitikk og Insentiver, hvor han har lært masse om kvinner og karriere. Det vil jeg og! Innimellom får jeg inntrykk av at STR har et litt dårlig rykte blant mange på skolen, og det synes jeg er veldig trist. Jeg husker en jeg pratet med tidligere i semesteret som sa «jaja, strategi kan jeg bare lære meg i arbeidslivet.» For noe tøv! Jeg har hørt fra forelesere som underviser på Executive at lederne som kommer tilbake på skolen er langt mer opptatt av å lære mer strategi og ledelse enn noe annet fagområde.

DSC06132 2
Det er mange grunner til at det er forskjeller mellom menn og kvinners lønn.

Dette semesteret skal jeg ta STR446: Prosessledelse, som jeg gleder meg til.

Daniel:

STR er hovedprofilen min, og det hadde jeg bestemt meg for at den skulle være allerede første semesteret jeg begynte på NHH. Min ambisjon er å drive med ledelse og da bør jo nesten spesialiseringen min være i nettopp ledelse! Jeg har hatt fagene STR404: Strategic Analysis (obligatorisk kjernekurs for STR-profilen), STR437: Team og Teamledelse, STR455: Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn (kanskje den lengste fagtittelen på skolen?), STR435: Personalpolitikk og Insentiver, og STR456: Ledelse og Lederpsykologi.

DSC06123 2
Hvorfor klarer noen bedrifter å være mer lønnsom enn andre?

STR-profilen kan grovt deles i to hovedtema, nemlig strategi og strategisk analyse, og ledelse og HR. Mine fagvalg er i hovedsak vektet mot sistnevnte. Planen min var faktisk omvendt, og jeg har hatt andre fag som er tett knyttet til strategisk analyse (slik som BUS441: Konkurranseanalyse), men jeg endte opp med å velge fag som er tettere knyttet mot det å utøve ledelse i møte med andre mennesker.

DSC06127 2
Pensumbok og kompendie for STR435.
DSC06128
Hvordan kan man få de rette personene til å søke på jobben man løser ut?

En klar styrke ved STR-profilen er at den har mange fag som er mer praktisk rettet. Fag som Team og Teamledelse og STR425: Forhandlinger er rene ferdighetsfag hvor veldig mye av undervisningen er bygget opp rundt øvelser. Jeg har hatt førstnevnte og min påstand er at dette er det mest lærerike faget på hele masteren. Det skal godt gjøres å få en jobb hvor du ikke må samarbeide med andre mennesker. Her er muligheten til ikke bare å bli forberedt på det, men til å være den som skaper godt samarbeid! Har du lyst til å lede mennesker er STR for deg.

DSC06125 2
Pensumbok og notater fra STR437.

Hvis du ikke er så keen på å lede andre kan STR imidlertid fremdeles være en relevant retning. Hvis SAM2 var favorittfaget på bacheloren er strategisk analyse retningen å gå for å kunne anvende mikroøkonomiske innsikter på den virkelige verden.

Finansiell Økonomi (FIE)

Finansiell Økonomi, eller bare Finans, er ved første øyekast profilen for de som vil bli aksjemeglere og investorer. Det er imidlertid en litt urettferdig snever vinkling av profilen. Finans er nemlig langt mer enn bare opsjoner og aksjeporteføljer.

Marit:

Så langt har jeg bare hatt ett fag innenfor Finans, nemlig FIE432: Personlig Økonomi. Jeg planlegger imidlertid å ta flere finansfag dette semesteret, ettersom jeg har Finans som min støtteprofil.

Personlig Økonomi synes jeg har vært det mest lærerike faget på master. En lærer både om skatt, som eksempelvis hvordan formueskatt og inntektsskatt fungerer og hvordan det beregnes, men også om sparing og hvilke formuesobjekter det lønner seg å investere i. Det er også en jus-side ved faget, som eksempelvis hva som er reglene ved skilsmisseoppgjør, arv og hvor lurt det er med en samboerkontrakt. Faget er skikkelig lærerikt og direkte anvendbart på enhver sitt liv. Jeg føler det nesten burde vært et obligatorisk fag for alle, og ikke bare på NHH! Jeg anbefaler også begge bøkene i faget (finansboken og jusboken), for det er bøker jeg er sikker på at jeg vil ha nytte av å slå opp i senere i livet.

DSC05042
Notater fra FIE432.
DSC05044
Notater fra FIE432.
DSC05040
De to pensumbøkene i Personlig Økonomi jeg sterkt anbefaler!

Dette semesteret skal jeg ha fagene FIE431: Krakk og Kriser, FIE403: Konjunkturanalyse, og FIE402: Corporate Finance. Krakk og Kriser og Konjunkturanalyse er egentlig mer samfunnsøkonomiske fag, hvor en ser på makroøkonomiske forhold og historisk utvikling. Jeg tenker det viser den faktiske bredden i finansprofilen. Alt handler ikke om finansmarkeder, men det er også masse interessant for de som liker makroøkonomi og økonomisk historie.

Daniel:

Da jeg startet på master var planen min å kombinere en hovedprofil med vekt på strategisk ledelse, med en støtteprofil i finans. Tanken var at det ville gi en skikkelig solid «topplederpakke». Og kombinasjonen strategi og finans mener jeg fremdeles er meget god (det er også et eget STR-fag, nemlig STR452: Strategy with Finance, som er basert på hvordan disse henger sammen).

DSC06097
Pensumbok og notater fra FIE402.

Jeg har hatt finansfagene FIE400: Investments og FIE402: Corporate Finance. Jeg husker fra introduksjonsforelesningen i førstnevnte at det ble poengtert at her lærer vi ikke om verdiskapning, for det skjer i realøkonomien, og at det ikke finnes noen gratis lunch… men resten av faget omhandlet i stor grad hvordan en kan prøve å snike seg til en gratis lunch likevel. Satt veldig på spissen, selvsagt. Det var dette som fikk meg til å endre planen min: Jeg er rett og slett mest opptatt av realøkonomien, og ikke minst menneskene som jobber i den.

DSC06099 2
I FIE402 lærer en blant annet om hva som skjer ved forskjellige sammensetninger av gjeld og egenkapital.
DSC06107
I FIE400 lærer en blant annet om hvordan en kan sette sammen porteføljer av risikable aktiva.
DSC06108
En skal alltid starte med å maksimere Sharp-ratioen!

Like fullt er det mange spennende team innenfor Finans. For de som liker statistikk kan en grave seg dypt ned i statistiske modeller for hvordan finansmarkedene opererer. De som er interessert i temaer som verdsettelse, hvordan en skaffer finansiering for prosjekter og hvordan debet-siden av regnskapet bør være skrudd sammen vil kose seg i Corporate Finance og så ha enda flere mer spesialiserte fag å dykke ned i.

DSC06110
Forståelse av varians og kovarians er viktig når en setter sammen porteføljer!

New Business Development (NBD)

New Business Development-profilen er nesten helt ny, noe som gjør at den har fag med freshe og moderne perspektiver. Det er en profil som en gjerne tenker at er egnet for de med en entreprenør-spire i magen, men har også en rekke fag som er relevante for enhver med interesse for forretningsutvikling.

Daniel:

Jeg har til nå hatt fagene NBD406: Innovation and Strategic Entrepreneurship, og NBD407: Business Model Innovation, og jeg har hatt det så kjekt at jeg vurderer å erstatte BUS som støtteprofil med NBD.

En utvilsom styrke ved NBD-profilen er at det er en profil som relativt færre tar sammenlignet med spesielt BUS og FIE, men til dels også STR. Det gjør at en får mindre klasser og mer spennende diskusjoner. Foreleserne jeg har hatt har og vektlagt dette sterkt. Det er også mange internasjonale studenter som velger denne retningen. Om du er på jakt etter nye impulser og gode diskusjoner er det med andre ord et solid valg!

DSC06116 2
Pensumbok og notater fra NBD406.
DSC06120
En smart lærdom for entreprenører er å følge «effektuell» heller enn kausal logikk.

Det faglige innholdet er også kjempespennende. En lærer mye om entreprenørskap, hvordan en kan tenke som entreprenør og i faget NBD405: New Business Development in Practise får en praktisk erfaring med gründervirksomhet. Det er imidlertid ikke bare gründere som kan ha nytte av profilen. Business Model Innovation kan jeg anbefale til enhver som er interessert i strategisk ledelse og innovasjon!

DSC06101 2
Det gjelder å finne sin Ikigai (fra japansk, 生き甲斐, «grunn til å leve»).
DSC06103
Business Model Canvas er et nyttig verktøy for å forstå hvordan virksomheter fungerer.

Profilen har også en viss bredde og en kan lære mer om temaer som finans, patenter, forskning og utvikling, delingsøkonomi, sosial entreprenørskap, kommersialisering av innovasjon og strategi.

International Business (INB)

International Business er profilen for de som er interessert i forretningsvirksomhet på tvers av landegrenser, globalisering og strategisk styring av multinasjonale selskaper. I tillegg til fag knyttet spesifikt til internasjonal forretningsvirksomhet kan en også velge en rekke fag innenfor blant annet finans, logistikk, markedsføring og annet.

Daniel:

Jeg har hatt faget INB400: Global Strategy and Management, som er et av kjernekursene i INB-profilen. Jeg valgte faget av en spesifikk grunn, nemlig at en blir satt til å jobbe i team gjennom semesteret og teamene blir satt sammen slik at flest mulig forskjellige nasjonaliteter er representert. Med andre ord, dette er faget for deg som er lei av brautende bergensere eller snobbete bæringer. Mer alvorlig er det et fag som omhandler hvilke strategiske utfordringer virksomheter møter når de går fra å være nasjonal til internasjonal, og når de prøver å etablere seg i nye markeder i nye land.

DSC06111
Pensumbok og notater fra INB400.
DSC06113 2
En kan velge forskjellige strategier for internasjonalisering.

Faget er også i stor grad bygget opp rundt case, som gir gode muligheter for å diskutere og analysere faktiske utfordringer bedrifter har møtt. Dette blir en satt til å gjøre med studenter fra forskjellige bakgrunner (eller forskjellig og forskjellig, alle er nå økonomistudenter…) slik at en både får utfordret kommunikasjonsferdighetene og møter nye perspektiver.

Andre profiler

Det er en rekke andre profiler en kan velge når en tar master på NHH. Daniel og jeg har naturlig nok bare vært borti et utvalg av profilene og kan derfor ikke kommentere på andre. Vi vil imidlertid linke til informasjon om dem under.

De resterende profilene som vi ikke har vært borti er:

Business Analytics

Economics

Energy, Natural Resources and the Environment

Marketing and Brand Management

Økonomisk Analyse

Skatteøkonomi (støtteprofil)

2 kommentarer om “Hvilken masterprofil bør du velge?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s