Bachelordokumenter

BED1 – Grunnleggende bedriftsøkonomi


BED2 – Finansregnskap 


BED3 – Investering og finans

Nyttige linker:


BED4 – Bedriftsøkonomiske beslutninger


BED5 – Økonomisystemer og økonomistyring


Forkurs i matematikk 


MET1 – Matematikk for økonomer


MET4 – Empiriske metoder


RET1 – Rettslære for økonomer


SAM1 – Introduksjon til samfunnsøkonomi


SOL1 – Psykologi og ledelse 

Skrevet sammen med Alicja Piotrowska.


SOL2 – Markedsføring 


SOL3 – Organisasjonsteori 

Skrevet sammen med Alicja Piotrowska og Elzbieta Piotrowska.


SOL4 – Strategisk ledelse

Skrevet sammen med Alicja Piotrowska og Elzbieta Piotrowska.