Gratis dokumenter

På Norges Handelshøyskole har jeg vært studentassistent i flere fag. Jeg har vært ansvarlig for gjennomføring av gruppeundervisning der jeg gjennomgår oppgaver på tavlen. I den anledning lager jeg omfattende løsningsforslag, som jeg gir ut til studentene som kommer på timene mine. Siden jeg bruker såpass mye tid på utarbeidelsen av løsningsforslagene, vil jeg også distribuere dem på denne siden. På denne måten håper jeg at flere kan dra nytte av dem. Jeg vil også dele dokumenter til andre fag som jeg har liggende, både i BED-, MET-, SAM-, SOL-fag og masterfag.


Trykk på linkene under for å finne frem til dokumentene:

BACHELORDOKUMENTER

MASTERDOKUMENTER