Masterdokumenter

BUS401N Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising


BUS441/ECN433 Konkurransestrategi


BUS444 – Økonometri for regnskap og økonomisk styring


BUSTHE – Selvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk styring

Denne masteroppgaven ble vurdert til karakteren A.


FIE402 – Corporate Finance