Caseskriving

Case kan være krevende. Heldigvis finnes det en kode som kan knekkes. Selv om case ikke har et «riktig svar med to streker under», går det likevel an å øve og bli flinkere. Det er nemlig noen fremgangsmåter som fungerer bedre enn andre, og noen strukturer som gir bedre resultat.

På denne siden vil jeg samle alle innleggene og dokumentene mine om case, slik at det er lett å finne frem for deg som vil bli bedre i å løse case eller trenger en liten dose inspirasjon.


Hvordan skrive case

Bloggens mest populære innlegg! Her forklarer Daniel hvordan caseoppgaver bør struktureres og hvilke seksjoner som bør inngå i strukturen. Videre går han gjennom viktige momenter i hver av seksjonene.


Hvordan skrive case: Samtale med SOL-kongen, del 1

I dette innlegget diskuterer Daniel og jeg tips og triks for å lykkes med caseskriving. I denne første delen diskuterer vi hvordan man kan forberede seg til case-baserte eksamener og hvordan finne problemstilling.

Hvordan skrive case: Samtale med SOL-kongen, del 2

I del nummer to av case-diskusjonen mellom Daniel og meg går vi gjennom tips for valg av teori (og en liten forklaring av hva teori egentlig er). Vi snakker også om hvordan man drøfter og skriver akademisk.


Eksempler på caseoppgaver

Caseoppgave i SOL1 Psykologi og ledelse
Caseoppgave i SOL3 Organisasjonsteori

Caseoppgave 1 i SOL4 Strategisk ledelse

Caseoppgave 2 i SOL4 Strategisk ledelse