Tavler og tilbakemeldinger: Hvorfor bli studentassistent

IMG_2990 2Under studietiden min på NHH har jeg vært så heldig å få være studentassistent i flere fag. Lite visste jeg den gangen jeg søkte studentassistentstilling på NHH for første gang våren 2016 at det skulle være en fantastisk givende og verdifull jobb, samt at det skulle åpne så mange dører for meg. For det første har rollen som studentassistent fått meg til å føle at jeg gjør en viktig forskjell i studentenes hverdag. I tillegg har jeg innsett at jeg virkelig elsker å undervise. Jeg elsker å lære bort til andre, og dele mitt faglige engasjement med mine dyktige medstudenter. Faktisk har student-assistentjobbene overbevist meg om at doktorgradstudier er den riktige veien for meg å gå etter master. Studentassistent-jobbene har ikke bare fått meg til å bli en enda bedre student, men jeg har utviklet meg på så mange områder. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får være studentassistent på NHH, og vil derfor vie et innlegg til å dele mine erfaringer, slik at andre studentassistentspirer blir inspirert til å søke. Studentassistentene utgjør nemlig en viktig ressurs for skolen.

I den første delen av innlegget vil jeg skrive mer om utdypende om hva som inspirerte meg til å søke student-assistentstillinger. Deretter vil jeg skrive om arbeidsoppgaver jeg har hatt i de ulike fagene, samt hvilke erfaringer jeg har gjort meg. Avslutningsvis skal jeg skrive om hvilke egenskaper og motivasjon jeg mener er viktig for å lykkes som studentassistent.

Hvorfor jeg ville bli studentassistent 

DSC04917

Første gang jeg hørte uttrykket studass (forkortelse for studentassistent) skjønte jeg ikke hva det var. Jeg begynte nemlig på NHH etter å ha gått to år på University of St Andrews,  der det ikke fantes tilsvarende begrep. Under-visningsformen jeg var vant med fra St Andrews bestod av klassiske forelesninger supplert med tutorials, altså gruppeundervisning i mindre klasserom holdt av doktorgrads-studenter. Dette var gjerne litt høytidelige seanser, og doktorgradsstudentene ble naturligvis ansett som mer opphøyet enn oss ferske undergraduates.

Jeg ble derfor veldig overrasket da jeg begynte på NHH og fant ut av at gruppeundervisningen i flere fag ble holdt av mine medstudenter! Så utrolig kult at det er vanlige studenter som underviser andre studenter, tenkte jeg. Noe av det jeg syntes var litt skummelt i mine tutorials på St Andrews var at jeg følte det var en naturlig avstand mellom meg og doktorgrads-studentene, siden de hadde kommet så mye lenger i studieløpet. Jeg følte at terskelen for å stille «dumme» spørsmål ble senket mange hakk når det var andre studenter som underviste.

Opplegget på NHH både fascinerte meg og inspirerte meg svært. Jeg så veldig opp til alle studentassistentene jeg hadde mitt første semester. Faktisk følte jeg at jeg lærte mer av å delta på gruppeundervisningen, enn selve forelesningene. Dette var fordi jeg turte å stille mange spørsmål og være aktiv i timene, noe som jeg syntes var skummelt å gjøre i Aud Max, som er den største av forelesningssalene på skolen. I tillegg følte jeg at studentassistentene, som nettopp hadde hatt faget selv, var flinke til å se hvor skoen trykket. Flere studentassistenter delte gjerne sine erfaringer med faget, eksempelvis hva de syntes var vanskelig og ga sine beste tips til eksamen. Jeg husker jeg satt i en av gruppetimene i faget MET1 Matematikk for økonomer, og bestemte meg for at jeg også skal bli studentassistent. Jeg vil også være med på å spre kunnskap og faglig engasjement, og bidra til å gjøre andre studenter bedre.

Da stillingsannonsene ble utlyst året etter tok jeg pennen fatt og søkte flere stillinger. Jeg ble overlykkelig da jeg fikk tilbud om å komme på intervju. Noen uker senere fikk jeg den gledelige beskjeden om at jeg skulle få være studentassistent i forkurset i matematikk som holdes for alle førstekullister på NHH. Det var slik hele eventyret begynte.

Mine erfaringer som studentassistent

DSC04919

Forkurset i matematikk banet veien videre for andre studentassistentstillinger. Det er svært høy konkurranse om stillingene, og for mange er det slik at dersom man først får en fot innenfor, så er det lettere å få andre stillinger. Hittil har jeg vært studentassistent i følgende fag; Forkurs i matematikk, SOL1 Psykologi og ledelse, BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi, MET2 Statistikk for økonomer, BED3 Investering og finans og BED5 Økonomisystemer og økonomistyring.

Forkurset i matematikk holdes over én uke i midten av august. Oppgavene til studentassistentene innebærer å gjennomgå oppgaver på tavlen, samt å hjelpe studentene med å løse oppgaver. Dette er et kurs som tar for seg helt grunnleggende matematikk man trenger for å klare det obligatoriske matematikkurset første semester. Siden studentassistenten bruker flere timer hver dag i én uke på å gjennomgå oppgaver på tavlen, lærer man utrolig mye. Jeg husker jeg ble veldig overrasket over hvor slitsomt det faktisk er å skrive på tavlen. Man må passe på å skrive stort nok, men ikke for stort slik at man må vaske tavlen hele tiden. Det er mange detaljer man må ta hensyn til, som man ikke enser før man faktisk står oppe ved tavlen for å undervise. Det er faktisk mye vanskeligere enn det ser ut til!

I jobben som studentassistent i faget SOL1 Psykologi og ledelse bidro jeg til å holde storgruppesamlinger. Her gikk jeg gjennom øvelser, samt de viktigste læringspoengene. I tillegg bestod en vesentlig del av stillingen av å gi både skriftlig og muntlig tilbakemeldinger på caseoppgaver og case-presentasjoner. Dette var ganske krevende, men svært lærerikt. Jeg ble veldig bevisst på hva som faktisk skiller en god besvarelse fra en dårlig, samt hvordan gi konstruktive, men samtidig oppmuntrende tilbakemeldinger. Eksempelvis hadde jeg en regel om at det skal være en balanse mellom positive og negative tilbakemeldinger. Jeg vet selv hvor lite motiverende det er å kun få høre de negative tingene når jeg har jobbet hardt med en oppgave. Det er alltid noe positivt som kan bemerkes. På denne måten sørger man for at studentene faktisk føler anerkjennelse for arbeidet de har levert. Erfaringene mine som studentassistent i SOL1 har vært veldig nyttige i senere casearbeid og presentasjoner.

Min neste utfordring gikk ut på å være studentassistent i BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi. Her bestod arbeids-oppgavene primært av å holde gruppetimer gjennom semesteret. I tillegg skulle studentassistentene betjene orakelmailen, som er en mailtjeneste der studenter kan sende inn spørsmål på mail, samt holde orakeltimer i forkant av eksamen. Hver gang jeg underviser i BED1, slår det meg hvor viktig dette faget er. Her ble jeg veldig bevisst på hvor sentralt begrepene alternativkostnad og beslutnings-relevante kostnader er. Dette er nemlig to svært viktige begreper å forstå dersom man ønsker å bli en dyktig siviløkonom. Jeg tør å påstå at en god forståelse av alternativkostnad er nyttig i nesten samtlige av kursene på NHH.

I MET2 Statistikk for økonomer var undervisningsformen noe annerledes fra det som er vanlig på NHH. Istedenfor vanlig tavleundervisning er studentene samlet i minigrupper, hvor de løser oppgaver sammen. Studentassistene går rundt og hjelper. På denne måten tilrettelegger man for at studentene kan få mer tilpasset hjelp. Som studentassistent ble jeg veldig bevisst på at studenter er svært forskjellige når det gjelder hvor fort man tar ting. Noen studenter tar ting lett, mens andre trenger mer oppfølging og hjelp. Det er derfor viktig at man alltid viser omtanke og forståelse, og aldri viser irritasjon dersom noen studenter ikke skjønner alt med en gang. Da tenker jeg alltid at det er jeg som ikke har formulert meg godt nok, heller enn at det er studenten sin feil. Videre er det som studentassistent utrolig viktig å huske på at ingen spørsmål er dumme! Jeg husker selv en gang en svært lite pedagogisk studentassistent sa til meg med en nedlatende tone «Skjønner du virkelig ingenting? Hvordan skal det gå med deg på eksamen?». Studentassistenten fikk meg til å føle meg utrolig dum. Etter denne hendelsen har jeg vært svært påpasselig med måten jeg uttrykker meg overfor studentene mine.

DSC04920

De to siste fagene jeg har vært studentassistent i er BED3 Investering og finans, samt BED5 Økonomisystemer og økonomistyring. BED3 er et klassisk tavleundervisningsfag, der studentassistentene gjennomgår oppgaver på tavlen. I tillegg består arbeidsoppgaven av å rette innleverings-oppgaver og holde orakeltimer. Opplegget er det samme i BED5, bare at der har studentassistentene også ansvaret for å betjene orakelmailen.

Generelt når det gjelder gruppetimer i hvilket som helst fag jeg er studentassistent i, så legger jeg mye arbeid i forberedelsene. Som tidligere nevnt utarbeider jeg detaljerte løsningsforslag som jeg sender til alle studenter som kommer på timene mine. Forøvrig publiserer jeg også løsnings-forslagene mine på denne siden. Jeg prøver alltid å tilby en oppgaveløsning der studentene lærer hvorfor ting er slik de er. «Hvorfor» er nøkkelordet jeg stiller meg selv når jeg forbereder meg til gruppetimer. På denne måten ser jeg ting fra studentenes perspektiv, og jeg stiller mer forberedt til eventuelle spørsmål underveis i gjennomgangen. I tillegg lærer jeg utrolig mye selv! Det ligger nemlig et stort læringsutbytte i å forklare ting til andre. Som regel er dette en god test på om man faktisk skjønner ting selv. Hvis jeg har problemer med å forklare noe, så gir dette meg en pekepinn på at dette er noe jeg må lese meg opp på.

Viktige egenskaper for å lykkes som studentassistent

DSC04922

For å lykkes som studentassistent må man først og fremst være faglig dyktig, faglig engasjert og nysgjerrig. Det skinner svært godt gjennom dersom man egentlig ikke bryr seg om faget. Da klarer man ikke å tenne den faglige gnisten til studentene. Det er heller ikke særlig inspirerende og motiverende å høre på noen som ikke er engasjert i faget. Jeg har hatt flere studentassistenter gjennom studietiden på NHH, der har jeg undret meg over om de i det hele tatt bryr seg om faget. Jeg prøver derfor å overbevise studentene mine så godt jeg kan at faget er morsomt, og nyttig. Hvorfor skulle de ellers gidde å høre på meg?

Imidlertid holder det ikke å være faglig flink hvis man ikke også er pedagogisk og har gode formidlingsevner. En ting er å kunne faget, men en annen ting er å formidle det til andre. Mitt mål er alltid derfor å forklare ting på en enkel som mulig måte, slik at alle henger med. I gjennomgangen går jeg grundig gjennom selv de enkleste oppgavene, og jeg tar aldri for gitt at alle studentene skjønner det som kanskje noen mener er opplagt. Jeg forsøker å unngå å si «det er opplagt at slik og slik» og at «dette er veldig enkelt». Det sitter garantert noen i klasserommet som ikke syntes at det enkelt eller opplagt. I tillegg presiserer jeg når noe er vanskelig, og det som er vanskelig går jeg gjerne gjennom flere ganger. En annen viktig egenskap er å prøve å holde god kontakt med publikum. Selv om jeg har ansiktet vendt mot tavlen når jeg skriver, prøver jeg å stille spørsmål til studentene og få til litt dialog underveis. En annen ting jeg er oppmerksom på er å åpne for spørsmål underveis. Noen ganger kan jeg lese på studentenes ansikter når de ikke henger med på resonnementet mitt. Da må jeg ta resonnementet på nytt, og forsøke å forklare på en bedre måte. 

Videre er det viktig å være ydmyk overfor studentene sine. Å fremkomme som arrogant og bedrevitende, bare fordi at man har fått tittelen studentassistent, er en uheldig egenskap. Jeg er ikke perfekt, og det hender at jeg gjør feil. Det skulle bare mangle. Tross alt er jeg bare en vanlig student. Når studenter påpeker at jeg har skrevet noe feil på tavlen, eller at det er en feil i løsningsforslaget mitt, så tenker jeg bare «Glimrende! De henger jo faktisk med!».

Som studentassistent er man et forbilde for studentene, noe jeg tar på fullt alvor. Det er svært viktig for meg å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. Derfor forsøker jeg alltid å fremstå som varm og omtenksom overfor studentene mine, slik at de føler de kan spørre om hva som helst. Etter debatten som raste på vårsemesteret 2018 mener jeg at studentassistenter har et ekstra ansvar å utvise gode holdninger og ta vare på hverandre. Jeg mener at gruppeundervisningen er en meget god arena for å skape tilhørighet og samhold, spesielt for de som faller utenfor studentforeningen og som føler seg ensomme på skolen. Mange studenter, spesielt førstekullister, føler seg overveldet av den store overgangen fra videregående til høyere utdanning. Derfor prøver jeg så godt jeg kan å senke skuldrene og kravene, og gi studentene en god verktøykasse slik at de føler de mestrer faget.

Kort oppsummert, for å lykkes som studentassistent må man altså ha et faglig engasjement, gode formidlingsevner, en pedagogisk tilnærming, være inkluderende og vise omsorg overfor studentene. Man må ha et genuint ønske om å hjelpe andre og gjøre andre studenter bedre. Dette er min viktigste motivasjon. Etter BED1-eksamen i høst fikk jeg flere mailer fra studenter som takket for hjelpen og som fortalte at det hadde gått kjempebra på eksamen takket være min hjelp. Dette illustrerer hvor givende jobben som studentassistent er. Man kan utgjøre en viktig forskjell i andres liv.

Avslutningsvis har jeg en oppfordring til mine medstudenter. Tirsdag 26. mars er fristen for å søke studentassistent neste semester. Alle ledige stillinger er lagt ut her. Dersom du er faglig engasjert, bryr deg om læringsmiljøet på skolen, og du liker å hjelpe andre vil jeg sterkt anbefale å søke. Studentassistentjobben er uten tvil den mest givende jobben jeg har hatt.

2 kommentarer om “Tavler og tilbakemeldinger: Hvorfor bli studentassistent

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s